Slider

foto
Štart hokejbalovej extraligy v Spišskej Belej V prvom kole cestovali naši hokejbalisti na východ republiky, kde ich čakal súper z Kežmarku. Zápas zvládli 3:2 a domov si odvážajú 3 body. 
foto
Hráčky ŠK 98 Pruské odštartovali novú sezónu Hyundai extraligy dvojkolom.

ŠK 98 Pruské v sobotu odštartoval novú sezónu Hyundai extraligy zápasmi proti Sabinovu a Spišskej Novej Vsi

foto
Počas víkendu dvojkolom štartuje Hyundai extraliga V úvodných kolách Hyundai extraligy privítame v sobotu Sabinov a v nedeľu Spišskú Novú Ves
foto
Úspešný turistický výstup Úspešný turistický výstup na Tomašovský výhľad

Matches

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
ŠK 98 Pruské  vs  ŠK Bukovinka Zvolen
03.10.2020    10:00   [U19]
ŠK 98 Pruské  vs  HBK Lion Svidník
03.10.2020    13:00   [SENIORI]
LG Green Staff BRATISLAVA  vs  ŠK 98 Pruské
10.10.2020    14:00   [SENIORI]
ŠK 98 Pruské  vs  FBK Tvrdošín
10.10.2020    16:00   [ŽENY]
ŠK 98 Pruské  vs  MKŠS FBK…
11.10.2020    15:00   [ŽENY]
ŠK 98 Pruské  vs  ŠK Slávia SPU DFA Nitra
21.11.2020    16:00   [ŽENY]
ŠK 98 Pruské  vs  VŠK PdF UK…
22.11.2020    13:00   [ŽENY]
FBK Tvrdošín  vs  ŠK 98 Pruské
05.12.2020    18:00   [ŽENY]

SPONSORS

TABLE

PREDPIS SÚŤAZE » FLORBAL

PREDPIS SÚŤAŽE
Extraliga žien | sezóna 2015/16 | kód súťaže: ZEX

• Základná časť (ZČ):
10 družstiev, ktoré hrajú každý s každým 2-kolovo (doma-vonku). Každé družstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu žien, na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov v základnej časti:
Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové limitované predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Nadstavbová časť:
Play-off
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off
Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB.
Určenie dvojíc pre semifinále play-off
Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB.
Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).
Baráž
Posledné 2 družstvá po ZČ ZEX a prvé 2 družstvá po ZČ Z1 odohrajú baráž systémom každý s každým 2-kolovo (doma-vonku). Prvé 2 družstvá baráže budú nasledujúcu sezónu pôsobiť v ZEX.
Stretnutie v baráži sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže:
Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10-minútové limitované predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa v rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každé družstvo podľa pravidiel florbalu.

• Hrací čas:
Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové limitované predĺženie pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; minimálny čas na jedno stretnutie je 180 minút. Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové limitované predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas na jedno stretnutie je 210 minút. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

• Hrací deň:
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota a nedeľa v rámci prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné odohrať cez víkend. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže. Záverečné 3 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny hracieho dňa.

• Povolené časy začiatkov zápasov:
V pracovný deň najskôr od 18.00 h do 20.00 h,
v sobotu najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,
v nedeľu najskôr od 10.00 h, najneskôr od 15.00 h,
v nedeľu pred dňom pracovného voľna najskôr od 14.00 h, najneskôr od 19.00 h,
v prípade, že sa družstvá nedohodnú inak.

• Zostup zo súťaže:
Posledné 2 družstvá z baráže zostupujú do 1. ligy žien.

• Oficiálna loptička:
Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu riadiaceho orgánu.

• Haly:
Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu žien riadiacim orgánom súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min. rozmer 36 x 18 m (podľa platných pravidiel SZFB).

• Vekové kategórie pre účasť:
Ženy - ročníky nar. 1996 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1997 a 1998 a dorastenky - ročník nar. 1999 a 2000, výnimka - staršie žiačky nar. 2001.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa sa odporúča
- vyškolený vedúci družstva je povinný

• Štartovné:
350,00 €

• Súťažná zábezpeka:
400,00 €

• Ostatné povinnosti:
Účastník Extraligy žien je povinný s prihláškou do Extraligy žien prihlásiť do súťaže družstvá v dvoch mládežníckych kategóriách: žiačky a jednu ďalšiu mládežnícku kategóriu dievčat.
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy žien v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.
Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

• Reglement súťaže:
Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy žien akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.

• Ostatné ustanovenia:
Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR bude mať právo ako prvý postúpiť do európskych súťaží.
Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže.

• Odmena rozhodcovi:
20,00 € netto – základná časť, baráž / rozhodca,
25,00 € netto – štvrťfinále a semifinále play-off / rozhodca,
35,00 € netto – finále play-off / rozhodca.
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom. V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

FLORBAL TABUĽKA, HOKEJBAL TABUĽKA, POSLEDNÉ ZÁPASY

Gallery

Okey!

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky, bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie, súhlasíte s používaním cookies. Viac info.