Slider

foto
ŠK 98 Pruské oslavuje 26. výročie 13.júla 2024 oslávime 26 výročie svojho založenia.
foto
Turistika na zelené pleso Turistika na zelené pleso 20.07.2024
foto
Poďakovanie za spoluprácu Vďaka všetkým, ktorí ste sa zúčastnili hlasovania a podporili náš projekt 
foto
Turistický zájazd do Javorníkov 8. mája Vás pozývame na turistiku do Javorníkov

Matches

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
Žiadne najbližšie zápasy.
Žiadne najbližšie zápasy.

SPONSORS

FOTO

Turistika
ODCHOD OD ZDRAVOTNÉHO STREDISKA V PRUSKOM O 04:00

Turistický výstup v Slovenskom raji - Tomášovský výhľad

Cena aj s poistením :

členovia ŠK 98 Pruské : 13€

ostatní : 17,5€

prihlásiť sa a zaplatiť účastnícky poplatok je potrebné do 26.04.2015

Kontakt: Buday Ondrej 0907747824, Minárik Peter 0915951903

turistika

Zaujímavosti trasy:

Tomášovský výhľad
Pokračujeme lesom zelenou značkou. Po chvíli stojíme na priam magickom skalnom prahu na plošine. Oproti vidíme lesy Tomášovskej Belej, Čertovej sihote (kde je tiež impozantný výhľad), Matky Božej (taktiež sú tam výhľadové skalky) a cítime sa ako na balkóne nad “zeleným” rajom. Dole sa pod nami kľukatí Hornád. Vysoké Tatry v opare a mrakoch sú neviditeľné. Čítame si informačné tabule č. 13 a č. 14. Venujú sa skalnej stene a tunajším netopierom, nechýba vyobrazenie výhľadu s popisom. Ľudia v dave sa striedajú tak, ako prichádzajú a náhlia sa ďalej. My pozorujeme horolezcov, ako si budujú stanovište na zlanenie. Neprejde veľa času a z rímsy pod štandom sa pomocou osmy, respektíve kýblika, ponárajú približne 30 - 40 m dole do prielomu Hornádu. Liezť sa tu začalo už pred 1. svetovou vojnou, je tu okolo 100 horolezeckých ciest. O atraktivite a ľahkom prístupe svedčí aj to, že v roku 1889 bola na tejto lokalite z iniciatívy Gustáva Bartscha postavená prvá útulňa v Slovenskom raji.

Hrebeň a Letanovský mlyn
Pokračujeme hrebeňom žltou značkou. Zelená sa po niekoľkých metroch stáča vľavo do prielomu. Prichádzame opäť k tabuliam č. 15 a 16. V príjemnom tieni lesného chodníka veľmi miernym klesaním po pol hodine prichádzame ku skalkám. Výhľad z nich je obmedzený, dole pod nami je osada Letanovský mlyn, oproti Čertova sihoť a Prielom Hornádu. Schádzame prudko dole asi 80 výškových metrov k Trstenému potoku, pripájame sa k červenej z Letanoviec a zatáčame vľavo popri prúdu potoka. Prechádzame na jeho pravú stranu a ani sa nenazdáme a sme na križovatke s modrou z Podlesku a naším ďalším pokračovaním žltej. Najskôr sa ideme pozrieť na kamenný Kartuziánsky most. Vybudovali ho kartuziáni ako súčasť zásobovacej cesty pre kláštor na Kláštorisku. Most je kópiou pôvodného, ktorý za 2. svetovej vojny zničili Nemci. Je poludnie a tak sa pre radosť detí zastavujeme v bufete v osade. Vonku na terase nad pravdepodobne pôvodným náhonom mlyna dopĺňame energiu.

Ďalšie výhľady - Ihrík
Vraciame sa späť k spomínanej križovatke a prudkým stúpaním sa rýchlo dostávame na hrebeň kopca Ihrík. Tu chodník kopíruje rozhranie medzi skalkami, krovinami a lesným porastom. Výhľady sú opäť excelentné, len škoda dnešného nefotografického počasia. Ako predtým, aj teraz ideme nad prielomom Hornádu. Zastavujeme sa na výhľadovom mieste so 17. informačným panelom. Dozvedáme sa, že Ihrík je najteplejším miestom Slovenského raja, jeho južné svahy poskytujú vhodné podmienky pre desiatky vzácnych teplomilných rastlín a živočíchov. Vyskytuje sa tu napríklad poniklec slovenský alebo pavúk stepník červený. Za krátky čas je tu ďalšia zaujímavosť. NCH, teda aj žltá, prechádza okolo diery v zemi, ktorej sa venuje 18. tabuľa. Priepasť Lievik (Gackova diera) bola vytvorená krasovými procesmi vody vo svetlých vápencoch. Jej hĺbka je 24 m a dolný vchod vyúsťuje v stene kaňonu. Ďalej sa dozvedáme, že na Ihríku si v mladšej dobe kamennej naši predkovia vybudovali výšinné sídlisko. Neskôr míňame ešte jeden výhľadový bod a prudko klesáme.

Zelená hora (654 m)

Vzápätí stúpame na kopec s bohatou minulosťou. Zelená hora bola osídlená už v neskorej kamennej dobe, potom na prelome letopočtu a neskôr v čase Veľkomoravskej ríše. V 13. storočí začal zemepán Marcel stavať kamenný hrad, ktorý nedokončil. Nádvorie s rozlohou 10 ha bolo obohnané silným, vysokým múrom, ktorého zvyšky na severnej strane rozoznávame aj dnes. V roku 1453 hrad obsadili bratríci, opevnili ho a pomenovali Tábor. Odtiaľto podnikali pustošivé nájazdy do okolia až do mesta Levoča. V roku 1462, po odchode bratríkov, Levočania hrad zbúrali a odvtedy ho pohlcuje les. Toľko nám prezradila náučná tabuľa č. 19.

Po prebádaní spomínaných zvyškov opäť prudko klesáme do Hrdla Hornádu v Podlesku. Tu by som odporučil v období, keď sú vlhké chodníky, radšej zostup cez lúku zjazdovky, pretože turistický chodník vedie cez šmykľavé kamene a korene stromov. Teraz si môžeme zvoliť pokračovanie modrou do Podlesku popri riečke Veľká Biela voda, alebo zelenou do Hrabušíc na zastávku autobusu. My volíme najskôr Podlesok, kde si, ako vždy, dobre doplníme energiu v miestnej reštaurácii alebo bufete.

FLORBAL TABUĽKA, HOKEJBAL TABUĽKA, POSLEDNÉ ZÁPASY

Gallery

Okey!

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky, bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie, súhlasíte s používaním cookies. Viac info.